Michael arkangyal zománcképe a Magyar Szent Koronán

Őrangyala a királyoknak. Erősítője és megedzője a hívő léleknek az élet küzdelmeiben, kísértéseiben, a gonosz lélek elleni helytállásában, a jó halál reménységében. Különleges támasza és szószólója a haldoklóknak és halottaknak, ezért a temetőket is pártfogásába ajánlják. Védőszentjüknek tekintik a katonák, tengerészek, a bányászok, s általában a könnyen halálveszedelembe kerülő mesteremberek. Ünnepnapjának (IX. 29.) sajátságai folytán védőszentje a juhászoknak. Valamikor eddig legelt a Szent György-napkor kieresztett marha a pusztán. A jószágokat a juhászok ekkor adták számba, azaz bízták télre a gazdák gondviselésére. A valamikor országszerte emlékezetes szentmihályi vásárok miatt védőszentje a kereskedőknek és vásárolni szándékozóknak is. Szent Mihály napján kezdődik a kisfarsang, a lakodalmazás őszi, Katalin napjával (XI. 25.) záruló időszaka. A legény ezen a napon vitte el a lánynak a jegykendőt, ha még Katalin napja előtt meg akartak esküdni. Ezért a régi hagyomány emlékére a jegyesek is oltalmába ajánlják magukat.

Kezdetben mint isteni hírhozót, illetve a Paradicsomot őrző angyalt ábrázolták. Szinte mindig szakálltalan, fiatal férfi, általában fehér szárnyakkal, egyházi ruhában vagy harci öltözékben, lábánál a legyőzött sárkánnyal, a Sátán megtestesítőjével.

Mivel Szent Mihály teszi mérlegre a lélek jó és gonosz cselekedeteit, érdemeit és bűneit, a X. századtól kezdve egyre gyakrabban jelenítik meg egyik kezében sújtó karddal, a másikban mérleggel.5

Hozzászólások lezárva.