Dokumentumok

1./ Moór Elemér – A Magyar őstörténet főproblémái 1943

2./ Frank Dénes Dániel – Nem az égben van (A csillaghit története a kezdetektől)

3./ Corpus Juris Hungarici – Magyar Törvénytár (1000 – 1526)

4./ Dr. Badiny Jós Ferenc – Az ékiratok helyes hangtana

5./ Badiny Jós Ferenc – Igaz történelmünk

6./ Bakay Kornél – Az Árpádok országa

7./ Fehérné, Walter Anna – Az ékírástól a rovásírásig

8./ Jankovics Marcell – Jelkép kalendárium

9./ Jankovics Marcell – Mély a múltnak kútja

10./ Michelangelo Naddeo

11./ Tomory Zsuzsa – Kezdeteink 1.

12./ Tomory Zsuzsa – Kezdeteink 2.

13./ Kandra Kabos – Magyar Mythologia

14./ Dr. Zakar András – A Sumér Hitvilág és a Biblia

15./ Hervay Tamás – A sárkányokról

16./ Bendefy László – A magyarság kaukázusi őshazája

17./ Fábián Zoltán Imre – A Halottak Könyve a thébai nekropolisz újbirodalmi sírjaiban

18./ Dr. Varga Zsigmond – Az ősmagyar mitolóia sumir és ural-altáji öröksége

19./ Dudás Rudolf – Az éltető nap

20./ Magyar Adorján – A lelkiismeret aranytükre

21./ Baráthosi Balogh Benedek – A Hunok három világbirodalma

22./ Bartha Lajos – Csillagképek ismerete

23./ Fischer Károly Antal – Hunok és Magyarok

24./ Arisztotelész – Politika

25./ Besenyők és Úzok

26./ Rácz Emőke – Élet az élet után? Elképzelések a holtak birodalmáról a kanonizált zsoltárirodalom és a mezopotámiai leírások fényében

27./ C. W. LEADBEATER – A CSAKRÁK

28./ Dr. Padányi Viktor: Dentu-Magyaria

29./ Kerényi Károly – Görög mitológia

30./ SZÁSZ BÉLA – A HUNOK TÖRTÉNETE ATTILA NAGYKIRÁLY

31./ Wass Albert – Rézkígyó * Hagyaték

32./ Rónay Péter – És tenger sincs többé (Doktori Disszertáció)

33./ Sajnovics János – Demonstratio 1770

Hozzászólások lezárva.